Witamy na stronie Laboratorium Analizy i Wspomagania Decyzji

Nasz zespół, pod kierunkiem profesora Andrzeja Macieja Skulimowskiego zajmuje się problematyką metod i algorytmów wspomagania decyzji. Nasze laboratorium zajmuje się problemami :

 • metodami i algorytmami analizy i wspomagania decyzji,
 • optymalizacją wielokryterialną,
 • optymalizacją dyskretną systemów dynamicznych,
 • teorią gier,
 • inżynierią finansową,
 • ekonometrią.

Cele ogólne prowadzonych przez nas badań są następujące:

 • opracowanie metod i algorytmów analizy i wspomagania decyzji,
 • rozwijanie już istniejących metod optymalizacji
 • poszukiwanie nowych aplikacji dla już istniejących metod optymalizacyjnych,
 • infonometria: modele rynków informacji ekonomicznej i finansowej oraz społeczeństwa informacyjnego, e-health i e-government,
 • modele ewolucji technologii, innowacji, przedsiębiorstw, rynków,
 • szerokie stosowanie metod prognostycznych,
 • modelowanie ryzyka.

Nasze Laboratorium prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne:

 • optymalizacja wielokryterialna (Automatyka i Robotyka II st.),
 • ekonometria (Automatyka i Robotyka II st.),
 • rynki finansowe (Automatyka i Robotyka II st.),
 • III Seminarium Naukowe

  Koło Naukowe Modelowania w Finansach wraz z Laboratorium Analizy i Wspomagania Decyzji KAiIB AGH zapraszają na Seminarium Naukowe pt. Metody Komputerowego Wspomagania Decyzji i Modele Prognostyczne. Seminarium odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 w sali konferencyjnej 014 w budynku B1 AGH. Seminarium rozpocznie się o godz. 15.00. Tematyka Seminarium: Modelowanie dynamiki systemów ekonomicznych i technologicznych Inwestowanie na giełdzie w oparciu o rankingi spółek Nowe metody prognostyczne: systemy i sieci antycypacyjne Metody analizy trendów i ich zastosowania Planowanie i prognozowanie trajektorii robotów autonomicznych Propozycje referatów (pełne artykuły od 6 do 10 stron w formacie LNCS lub prezentacje, przynajmniej jeden z autorów musi być studentem lub doktorantem AGH) można zgłaszać na adres Koła: knmwf@agh.edu.pl do dnia 20 maja br. Informacja o akceptacji zostanie przesłana do dnia 24 maja br. Po rozszerzeniu istnieje możliwość publikacji zaakceptowanych artykułów, m.in. w czasopiśmie Applied Mathematics and Computer Science (lista JCR). Dalszych informacji udzielają Przewodniczący oraz Opiekun Koła Naukowego MwF: email: decyzje@agh.edu.pl   Plakat: Seminarium III.pdf
 • II Seminarium Naukowe

  Koło Naukowe Modelowania w Finansach wraz z Laboratorium Analizy i Wspomagania Decyzji KAiIB AGH zapraszają na Seminarium Naukowe pt. Metody Komputerowego Wspomagania Decyzji i Modele Prognostyczne. Seminarium odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 w sali konferencyjnej 014 w budynku B1 AGH. Seminarium rozpocznie się o godz. 15.00. Tematyka Seminarium: Modelowanie dynamiki systemów ekonomicznych i technologicznych Inwestowanie na giełdzie w oparciu o rankingi spółek Nowe metody prognostyczne: systemy i sieci antycypacyjne Metody analizy trendów i ich zastosowania Planowanie i prognozowanie trajektorii robotów autonomicznych Propozycje referatów (pełne artykuły od 6 do 10 stron w formacie LNCS lub prezentacje, przynajmniej jeden z autorów musi być studentem lub doktorantem AGH) można zgłaszać na adres Koła: knmwf@agh.edu.pl do dnia 30 maja br. Informacja o akceptacji zostanie przesłana do dnia 24 maja br. Po rozszerzeniu istnieje możliwość publikacji zaakceptowanych artykułów, m.in. w czasopiśmie Applied Mathematics and Computer Science (lista JCR). Dalszych informacji udzielają Przewodniczący oraz Opiekun Koła Naukowego MwF: email: decyzje@agh.edu.pl
 • I Seminarium Naukowe

  Koło Naukowe Modelowania w Finansach wraz z Laboratorium Analizy i Wspomagania Decyzji KAiIB AGH zapraszają na Seminarium Naukowe pt. x Metody Komputerowego Wspomagania Decyzji i Modele Prognostyczne a Seminarium odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 w sali konferencyjnej w budynku B1 AGH (nr sali zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom do dnia 8 czerwca 2016). Seminarium rozpocznie się o godz. 15.00. Tematyka Seminarium: Modelowanie dynamiki systemów ekonomicznych i technologicznych Inwestowanie na giełdzie w oparciu o rankingi spółek Nowe metody prognostyczne: systemy i sieci antycypacyjne Metody analizy trendów i ich zastosowania Planowanie i prognozowanie trajektorii robotów autonomicznych Propozycje referatów (pełne artykuły od 6 do 10 stron w formacie LNCS lub prezentacje, przynajmniej jeden z autorów musi być studentem lub doktorantem AGH) można zgłaszać na adres Koła: knmwf@agh.edu.pl do dnia 17 maja br. Informacja o akceptacji zostanie przesłana do dnia 24 maja br. Po rozszerzeniu istnieje możliwość publikacji zaakceptowanych artykułów, m.in. w czasopiśmie Applied Mathematics and Computer Science (lista JCR). Dalszych informacji udzielają Przewodniczący oraz Opiekun Koła Naukowego MwF: email: decyzje@agh.edu.pl