Witamy na stronie Laboratorium Analizy i Wspomagania Decyzji

Nasz zespół, pod kierunkiem profesora Andrzeja Macieja Skulimowskiego zajmuje się problematyką metod i algorytmów wspomagania decyzji. Nasze laboratorium zajmuje się problemami :

 1. metodami i algorytmami analizy i wspomagania decyzji,
 2. optymalizacją wielokryterialną,
 3. optymalizacją dyskretną systemów dynamicznych,
 4. teorią gier,
 5. inżynierią finansową,
 6. ekonometrią.

Cele ogólne prowadzonych przez nas badań są następujące:

 1. Opracowanie metod i algorytmów analizy i wspomagania decyzji,
 2. Rozwijanie już istniejących metod optymalizacji
 3. Poszukiwanie nowych aplikacji dla już istniejących metod optymalizacyjnych,
 4. Infonometria: modele rynków informacji ekonomicznej i finansowej oraz społeczeństwa informacyjnego, e-health i e-government,
 5. Modele ewolucji technologii, innowacji, przedsiębiorstw, rynków,
 6. Szerokie stosowanie metod prognostycznych,
 7. Modelowanie ryzyka.

Nasze Laboratorium prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne:

 1. Optymalizacja wielokryterialna (Automatyka i Robotyka II st.),
 2. Ekonometria (Automatyka i Robotyka II st.),